Istoric

În anul 1919, anul înfinţării Colegiului, s-au pus şi bazele bibliotecii, aceasta funcţionând la început separat pentru profesori şi elevi.

Dacă la început au fost 230 volume în biblioteca profesorilor şi 349 în cea a elevilor, în 1933 ea a cuprins la profesori 4600, la elevi  1500 volume, ca apoi în 1937 să fie în total 7000 volume. Din acest an s-a aprobat de către comitet şi un post de bibliotecar retribuit. Deşi s-a beneficiat şi de donaţii particulare, majoritatea achiziţiilor de cărţi au fost făcute de către comitet, astfel că biblioteca profesorilor în 1939 număra 5324 volume. Cea a elevilor a fost lăsată în grija claselor, a diriginţilor care aveau datoria să supravegheze şi lectura elevilor. Până în 1948 biblioteca şcolarilor s-a îmbogăţit, ajungând la 3000 volume.

În anul şcolar 1940-1941 colecţiile bibliotecii au fost sporite din fondurile comitetului şcolar după cum urmează: biblioteca profesorilor cu cărţi în valoare de 28,921 lei, biblioteca elevilor cu 8,479 lei.

Din 1931 a funcţionat prin grija profesorului P. Chanier şi a Misiunii Franceze, biblioteca franceză cu 160 volume.

Fondul documentar a sporit an de an ajungând ca în prezent să numere 24048 volume.

Din anul 2000 liceul ca parte integrantă a Proiectului român –francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat”  a implementat în viaţa şcolii  Centrul de Documentare şi Informare prin  integrarea resurselor fostei biblioteci şcolare. Acest prim centru de documentare şi informare a funcţionat în perioada 2000-2002 în paralel cu biblioteca şcolară, fondul său documentar fiind în marea sa majoritate în limbi străine (1097 volume).

În anul 2002 s-a luat decizia de transformare a bibliotecii şcolare în centru de documentare şi informare. Lucrările de amenajare au durat circa şase luni, noul CDI fiind inaugurat cu ocazia primei Conferinţe regionale a centrelor de documentare şi informare din Transilvania care a avut loc între 8 şi 9 noiembrie 2002.

Pentru că nevoile utilizatorilor şi ritmul evoluţiei structurilor de acest tip în România s-au schimbat şi sunt în continuă schimbare, o reamenajare a spaţiului şi o modernizare a mobilierului şi echipamentelor s-au impus ca priorităţi ale unităţii noastre şcolare în anii 2007 şi 2008.