Starea bibliotecilor din învățământul preuniversitar românesc-cazul județului Alba

http://www.ccdab.ro/Editura/Carte_Starea%20%20bibliotecilor_2018.pdf